Tư vấn đầu tư

1-tv-dtuVới sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ASIA GOLDEN BRIDGE có thể cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích nhất trong mọi lĩnh vực đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu và các yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ:

• Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định.

• Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty (trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp);  tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

• Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư trong nước và nước ngoài.

• Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

• Soạn thảo hồ sơ xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

• Tham gia đàm phán với các nhà đầu tư để thống nhất nội dung hồ sơ đầu tư nước ngoài, đặc biệt chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng liên doanh, điều lệ công ty.

• Cử luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của nhà đầu tư trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn chuyển nhượng dự án.

• Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.

• Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ thực hiện thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:

• Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

• Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.

• Nhận giấy chứng nhận đầu tư.

• Đăng ký khắc con Dấu và đăng ký mã số thuế (trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ tư vấn luật, tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác:

+ Tư vấn ISO