Tư vấn ISO

3-tv-isoASIA GOLDEN BRIDGE có đội ngũ chuyên gia tư vấn và đánh giá hệ thống quản lý giau kinh nghiệm về: hệ thống quản lý chất lượng ISO9000, hệ thống quản lý môi trường ISO14000, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18000, hệ thống an toàn thực phẩm HACCP...

Chúng tôi sẽ tư vấn đến Quý khách từng bước trong quá trình triển khai xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng cụ thể theo từng ngành nghề. Các tổ chức đánh giá, các nguyên tắc duy trì hệ thống,..

 

Phạm vi hỗ trợ tư vấn của chúng tôi bao gồm các hệ thống sau:

→ ISO 9000
→ ISO 14000
→ OHSAS 18000
→ HACCP
→ ISO 22000
→ TS 16949
→ SA 8000
→ TQM
→ 7 TOOLS
→ 5 S

Các tố chức chứng nhận tại Việt Nam:

1. QUACERT - Việt Nam                http://www.quacert.gov.vn/

2. DNV - Na Uy                            http:// www.dnv.com

3. ITS - Hoa Kỳ                           http://www.itertek-sc.com

4. BVQI- Anh Quốc                     http://www.bvqi.com

5. SGS - Thuỵ Sỹ                        http://www.sgs.com

6. TUV - CHLB Đức                      http://www.tuv.com

7. DAS - Anh Quốc                      http://www.das.com.vn

8. AFAQ- Pháp                            http://www.afaq.com

9. PSP - Singgapore                    http://www.psp.com

10. QMS - Úc                                http://www.qms.com/

11. GLOBAL - Anh Quốc               http://www.globalcertification.com/