Tư vấn thương mại

 2-tv-thuongmai  Sau khi gia nhập tổ chức thương mại WTO vào năm 2007, Việt Nam bắt đầu chuyển mình từ kinh tế xã hội chủ nghĩa sang kinh tế thị trường và đón nhận đầu tư từ nhiều nước.

   Thêm vào đó từ tháng 1 năm 2009, việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ chính thức được cho phép, ngoài ra xuất hiện quảng cáo của nhiều công ty 100% vốn nước ngoài trong nhiều lĩnh vực dịch vụ và công nghệ thông tin.

    Sau năm 2010, luật đầu tư Việt Nam được sửa đổi, các công ty nước ngoài được hoạt động thông thoáng hơn, Việt Nam được xem như 1 tiểu Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng.

    Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp Nhật Bản mặc dù đã tiến hành mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, xem đây là cơ sở sản xuất tập trung liên quan đến các thiết bị máy móc chính xác và sản xuất ô tô nhưng vẫn chưa tích cực so với nhiều nước khác. Đằng sau đó có thể nói hầu hết là do các doanh nghiệp Nhật Bản chưa lý giải chính xác về thị trường Việt Nam. Việt Nam đang từ một nước đang phát triển chuyển mình thành một nước phát triển trong khối ASEAN.
Trong hoàn cảnh ấy nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, ASIA GOLDEN BRIDGE cung cấp dịch vụ tư vấn thương mại bắt đầu từ việc tư vấn về mội trường kinh doanh hiện nay đến khả năng triển khai mảng kinh doanh của doanh nghiệp.

Các dịch vụ do chúng tôi cung cấp bao gồm:

→ Điều tra thị trường Việt Nam

→ Tìm và giới thiệu đối tác kinh doanh

→ Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

→ Hỗ trợ thủ tục về điều lệ công ty

→ Giới thiệu, đào tạo nhân sự công ty

→ Cung cấp thông dịch, phiên dịch viên theo yêu cầu công việc

→ Lên tour khảo sát thị trường Việt Nam